Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανών κλπ >> Λάθος που δεν τις ανακυκλώνουμε

Κρυμμένος θησαυρός 100 εκατ.  ευρώ στα "σκουπίδια" των μπαταριών μολύβδου-οξέως
Κρυμμένος θησαυρός 100 εκατ. ευρώ στα "σκουπίδια" των μπαταριών μολύβδου-οξέως


Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέως δεν είναι οι κοινές μπαταρίες που ανακυκλώνουμε στους ειδικούς κάδους που βρίσκουμε σε πολλά σημεία. Πρόκειται για τις μπαταρίες που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητα, τις μηχανές, τα περονοφόρα οχήματα, τους συναγερμούς στο σπίτι. Και ενώ η χρήση των μπαταριών μολύβδου οξέως είναι ευρύτατη στην καθημερινή ζωή, στη χώρα μας με βάση στοιχεία αρμόδιων φορέων, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με την ανακύκλωσή τους: ενώ στην ΕΕ ανακυκλώνεται περίπου το 95% των μπαταριών μολύβδου οξέως, στην Ελλάδα η ανακύκλωση περιορίζεται σε ένα πενιχρό ποσοστό της τάξης του 51%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Η μη ορθή ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου οξέως (λάθος αποθήκευση, μεταφορά των μπαταριών σε μη ειδικούς κάδους κλπ) μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ρύπανσης. Χαρακτηριστικά μία μπαταρία μολύβδου οξέως εάν απορριφθεί στο περιβάλλον μπορεί να μολύνει 1500 λίτρα νερού, δηλαδή 2 μπαταρίες αρκούν να καταστρέψουν το νερό που θα πιει μια τετραμελής οικογένεια σε ένα χρόνο.
Αποτέλεσμα εικόνας για Sunlight Recycling
Τις χαμηλές επιδόσεις της χώρας μας στην ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου οξέως, φιλοδοξεί να ανατρέψει η περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Mission, η οποία αποτελεί μια ιδιωτική πρωτοβουλία της Sunlight Recycling του ομίλου Olympia συμφερόντων Πάνου Γερμανού. Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό και τον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με την ορθή ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου οξέως.  Το Green Mission συσπειρώνει γύρω του θεσμικούς φορείς  και υλοποιείται  με την υποστήριξη 30 εταιρειών από τους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας, της ενέργειας κλπ. 

Στους στόχους της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας Green Mission, που αποτελεί μία πρωτοβουλία της Sunlight Recycling, περιλαμβάνονται:

- η συμβολή στη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας αναφορικά με τους δείκτες συλλογής των παλαιών μπαταριών μολύβδου-οξέως

- η ενημέρωση και η αφύπνιση του κοινού και των εταιρειών για τα οφέλη της τήρησης των ορθών διαδικασιών ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου – οξέως.

Οι δράσεις του προγράμματος έχουν ήδη ξεκινήσει και  είναι οι εξής: για την πρώτη διετία 2016-2017, η πρωτοβουλία του Green Mission στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 14.000 Ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν ή/και διαχειρίζονται σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων. Ήδη, 30 μεγάλες επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους συμμετέχουν στο Green Mission.
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε το www.greenmission.gr με βασική επιδίωξη να αποτελέσει μία αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για τα προβλήματα που απασχολούν το χώρο της ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου – οξέως.  Ιδιώτες και εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν συμβουλές σχετικά με την ορθή ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου οξέως, πληροφορίες για τη νομοθεσία κλπ.

Σχόλια