Η έκπτωση 15 % έφερε αποτέλεσμα >> Αυξήθηκε το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ το Νοέμβριο

Αποτέλεσμα εικόνας για δεη

Η έκπτωση 15 % στα τιμολόγια ενέργειας της ΔΕΗ για τους συνεπείς πελάτες και η δυνατότητα να λάβουν την έκπτωση και όσοι καταναλωτές ρυθμίσουν τις οφειλές τους με το πρόγραμμα διακανονισμού σε 36 δόσεις ανέκοψε την πορεία μείωσης του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ το Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ). Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από τρεις παρατάσεις η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα διακανονισμών των 36 δόσεων με τα σημερινά δεδομένα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα το μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώθηκε τον προηγούμενο μήνα σε 88,66 % έναντι 87,99 % που ήταν τον Οκτώβριο, δηλαδή αυξήθηκε κατά επτά δέκατα της μονάδας και αντίστοιχα περιορίστηκε το μερίδιο των εναλλακτικών προμηθευτών. Οι τρεις μεγαλύτεροι προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά, μετά τη ΔΕΗ είναι οι Ήρων (μερίδιο αγοράς 2,93 % το Νοέμβριο έναντι 3,08 % τον Οκτώβριο), Protergia (2,99 % από 3,02 %) και Elpedison (2,4 % το Νοέμβριο έναντι 2,51 % τον Οκτώβριο).

Σημειώνεται πάντως ότι η μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ είναι προδιαγεγραμμένη για τα επόμενα χρόνια με στόχο , σύμφωνα με τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί, να πέσει κάτω από το 50 % ως το 2020. Ο ενδιάμεσος στόχος για το τέλος του 2016 είναι 87,24 % ενώ το Δεκέμβριο του 2017 το μερίδιο της ΔΕΗ πρέπει να περιοριστεί σε 75,24 %, το 2018 στο 62,24 και στο τέλος του 2019 στο 49, 24 %.

Σχόλια