10/11/16

Νέος ΚΟΚ >> Δεν κλέβουμε ΠΟΤΕ θέση πάρκινγκ απο τζίπ...

Είναι απλό...

Ποτέ