Ποιες χώρες έχουν F-16 και πόσα η κάθε μία?

Countries by F-16 jets (all variants)US: 827 Israel: 336 Egypt: 218 Turkey: 213 S Korea: 169 Greece: 156

Σχόλια