9.313 Ευρώ >> Αυτό είναι το διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο στην Ελλάδα

Αποτέλεσμα εικόνας για αγοραστικη δυναμη

Αυτό σημαίνει ότι αν το δικό σου είναι μεγαλύτερο από αυτό είσαι καλά...

Συγκρίνοντας τις 14 περιφέρειες της Ελλάδας, οι κάτοικοι της Αττικής, παρουσιάζουν την υψηλότερη μέση αγοραστική δύναμη.

Με 10.783 ευρώ κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη, έχουν 16% περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα από το μέσο όρο της χώρας, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν πίσω κατά 21% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό τους τοποθετεί περίπου στο ίδιο επίπεδο αγοραστικής δύναμης με τους κατοίκους της Πορτογαλίας (κατάταξη 20ή στην Ευρώπη).

Πιο κοντά στη μέση τιμή της χώρας εμφανίζεται η Κεντρική Μακεδονία με 9.244 ανά κάτοικο.
Ενδιαφέρον στοιχείο το γεγονός ότι η Κρήτη κατατάσσεται τελευταία ανάμεσα στις 14 περιφέρειες με κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη 7.331 ευρώ, ποσό που είναι 21% χαμηλότερο από το μέσο όρο της χώρας και κατά προσέγγιση ίσο με το διαθέσιμο εισόδημα των κατοίκων της Τσεχίας (26η στην Ευρώπη).

Ουραγοί της Ευρώπης στο διαθέσιμο εισόδημα

Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της GfK, οι Ευρωπαίοι διαθέτουν συνολικά 9,18 τρισ. ευρώ για κατανάλωση και αποταμίευση. Αυτό σημαίνει μέση κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη της τάξης των 13.672 ευρώ για τις 42 χώρες που αξιολογήθηκαν στην έρευνα


Η Ελλάδα βρίσκεται στην 22η θέση παραμένοντας σταθερή σε σχέση με το 2015 στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Υπάρχει ακόμα σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα καθαρά εισοδήματα στην Ευρώπη. Κάτοικοι του Λιχτενστάιν, της χώρας με τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, έχουν σχεδόν ογδόντα φορές περισσότερη αγοραστική δύναμη ανά άτομο από τους κατοίκους της Ουκρανίας, η οποία παρουσιάζει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη.

Ακόμα και ανάμεσα στην πρώτη δεκάδα των χωρών, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία ξεπερνούν σημαντικά τις άλλες χώρες με αγοραστική δύναμη 3 εως 4,6 φορές (αντίστοιχα) υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

 Αρκετά χαμηλότερα, τρίτο, ακολουθεί το Λουξεμβούργο, με 2,2 φορές υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της δεκάδας εμφανίζουν τουλάχιστον 1,5 φορά υψηλότερα επίπεδα από τη μέση Εευρωπαϊκή κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη.

Ανακατάταξη παρατηρείται ανάμεσα στις χώρες της πρώτης δεκάδας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το Λουξεμβούργο ξεπερνά τη Νορβηγία για να καταλάβει την τρίτη θέση, ενώ η Ισλανδία ανεβαίνει τρεις θέσεις φτάνοντας στην πέμπτη και η Βρετανία πέφτει τέσσερις θέσεις αγγίζοντας τη δέκατη.
Σχόλια