Λογαριασμοί ρεύματος >> Μικρή μείωση του ειδικού τέλους ΕΤΜΕΑΡ

Αποτέλεσμα εικόνας για λογαριασμούς ρεύματοςΜικρή μείωση του ειδικού τέλους ΕΤΜΕΑΡ, που μεταφράζεται σε μειώσεις της τάξης των 2,1 έως 4,2 ευρώ/ τετράμηνο, ανάλογα με την κατανάλωση ρεύματος ενός μέσου νοικοκυριού, αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Το ΕΤΜΕΑΡ (ειδικό τέλος μείωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης), καλύπτει μέρος των αναγκών για τις αποπληρωμές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς αποτελεί έσοδο του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ. Με απλά λόγια το ΕΤΜΕΑΡ είναι η κύρια πηγή για τις αποπληρωμές των μονάδων ανανεώσιμης ενέργειας που λειτουργούν στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα και πληρώνονται μέσω του ΕΛ του ΛΑΓΗΕ. 

Καθώς λοιπόν ο λογαριασμός αυτός καθίσταται οριακά πλεονασματικός από το 2017 (32,26 εκ. ευρώ) και αναμένεται να αποκτήσει μεγάλο πλεόνασμα στο τέλος του 2018 (278,3 εκ. ευρώ), άνοιξε ο δρόμο ώστε να αποφασιστεί η μικρή μείωση. Εδώ να σημειωθεί ότι ο βασικός λόγος που οδηγεί σε πλεόνασμα τον ειδικό λογαριασμό είναι η λεγόμενη χρέωση προμηθευτή που έχει επιβληθεί από το 2017 και η οποία το 2018 αναμένεται σύμφωνα με την εκτίμηση της ΡΑΕ να διαμορφωθεί στα 374,93 εκ. ευρώ.

Ωστόσο όπως έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς, στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, το πλεόνασμα του ειδικού λογαριασμού θα επιστραφεί ως μείωση της χρέωσης προμηθευτή, με στόχο όταν θα εισαχθεί το νέο μοντέλο της αγοράς να καταργηθεί εντελώς και να αντικατασταθεί από τα λεγόμενα πράσινα πιστοποιητικά. 

Ποια είναι όμως η απόφαση της ΡΑΕ και ποιες μειώσεις φέρνει για τους καταναλωτές;

Με βάση τις εκτιμήσεις για τα υπόλοιπα έσοδα του ΕΛ του ΛΑΓΗΕ (τέλος λιγνίτη, ΠΧΕΦΕΛ, πώληση δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων) αλλά και για τα θεμελιώδη της αγοράς ηλεκτρισμού (μέση χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος ΟΤΣ) οι ανάγκες για τα έσοδα του ΕΤΜΕΑΡ εκτιμάται ότι θα πέσουν στα 870 εκ. ευρώ από 920 εκ. το 2016.

Πώς μοιράζεται ανά κατηγορία καταναλωτή η μείωση αυτή των 50 εκ. ευρώ στους λογαριασμούς του 2018;

• Από την ενεργοβόρο βιομηχανία (Υψηλή Τάση) προβλέπεται να εισπραχθούν 12,25 εκ. ευρώ από 12 εκ. ευρώ το 2017. Το ΕΤΜΕΑΡ θα διαμορφωθεί στα 2,47 €/MWh αντί για 2,51 €/MWh που είναι σήμερα. Η μείωση είναι 1,59%.

• Από την ενεργοβόρο βιομηχανία της Μέσης Τάσης (άνω των 13GWh) προβλέπεται να εισπραχθούν  4,84 εκ. ευρώ από 4,66 εκ. ευρώ το 2017. Το ΕΤΜΕΑΡ θα διαμορφωθεί στα 2,47 €/MWh αντί για 2,51 €/MWh που είναι σήμερα. Η μείωση είναι 1,59%.

• Από τη Μέση Τάση με κατανάλωση κάτω από 13GWh προβλέπεται να εισπραχθούν 81,12 εκ. ευρώ από 85,41 εκ. ευρώ το 2017. Το ΕΤΜΕΑΡ θα διαμορφωθεί στα  8,78 €/MWh από 9,76 €/MWh το 2017 (μείωση 10,04%).

• Από τη Χαμηλή Τάση (οικιακοί καταναλωτές) προβλέπεται να εισπραχθούν 398,29 εκ. ευρώ από 437,68 εκ. ευρώ το 2017.Το  ΕΤΜΕΑΡ θα διαμορφωθεί στα 22,67 €/MWh από 24,77  €/MWh το 2017 (μείωση 8,48%).

• Από τους υπόλοιπους καταναλωτές της χαμηλής τάσης (επαγγελματίες, καταστήματα, βιοτεχνίες κλπ) θα εισπραχθούν 350,06 εκ. ευρώ από 356,57 εκ. ευρώ το 2017. Το  ΕΤΜΕΑΡ θα διαμορφωθεί στα 26,08 €/MWh από 27,79 €/MWh το 2017 (μείωση 6,15%).

Μειώσεις επίσης προβλέπονται και το ΕΤΜΕΑΡ στις άλλες δύο κατηγορίες: 

Για το αγροτικό τιμολόγιο της Μέσης Τάσης 11,45% από 9,71 €/MWh στα 8,6 €/MWh.

Για το αγροτικό τιμολόγιο της χαμηλής τάσης 10,32% από 10,47 €/MWh στα 9,39 €/MWh.

Τι σημαίνει η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για ένα νοικοκυριό; Από τη μείωση αυτή προκύπτει ελάφρυνση του τετραμηνιαίου λογαριασμού από 2 ευρώ και κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης. 

Για παράδειγμα: 

• Για οικιακό πελάτη με κατανάλωση 1000 κιλοβατώρες στο τετράμηνο η εξοικονόμηση είναι 2,1 ευρώ.

• Για οικιακό πελάτη με κατανάλωση 14000 κιλοβατώρες στο τετράμηνο η εξοικονόμηση είναι 2,94 ευρώ.

• Για οικιακό πελάτη με κατανάλωση 2000 κιλοβατώρες στο τετράμηνο η εξοικονόμηση είναι 4,2 ευρώ.

• Για οικιακό πελάτη με κατανάλωση 2500 κιλοβατώρες στο τετράμηνο η εξοικονόμηση είναι 5,25 ευρώ.

• Για οικιακό πελάτη με κατανάλωση 3000 κιλοβατώρες στο τετράμηνο η εξοικονόμηση είναι 6,3 ευρώ.

Να σημειωθεί τέλος ότι η απόφαση της ΡΑΕ αναφέρει πως δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για το περιεχόμενο της συμφωνίας με τους δανειστές (σε σχέση με το ΠΧΕΦΕΛ) ενώ μια σειρά από παραμέτρους της απόφασης αποτελούν προβλέψεις (πορεία δικαιωμάτων εκπομπής, μέση ΟΤΣ κλπ).


Οπότε η απόφαση προβλέπει ότι  μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 θα υπάρξει επικαιροποίηση όλων των στοιχείων και νέα απόφαση, εάν αυτό είναι αναγκαίο. 

Σχόλια