Οι ισχυρότεροι στρατοί στον κόσμο για το 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για us soldier

To globalfirepower.com είναι ιστοσελίδα που υπολογίζει τη στρατιωτική ισχύ των διαφόρων χωρών λαμβάνοντας υπόψη περισσότερους από 50 παράγοντες. Το αποτέλεσμα δεν προκύπτει αποκλειστικά από την καθαρή αριθμητική υπεροχή, αλλά κυρίως από το είδος των οπλικών συστημάτων. Τα πυρηνικά οπλοστάσια δεν υπολογίζονται αλλά οι χώρες που τα διαθέτουν κερδίζουν ένα πλεονέκτημα στον αποκαλούμενο δείκτη ισχύος τους (power index). Λαμβάνονται υπόψη γεωγραφικοί παράγοντες, πλουτοπαραγωγικές πηγές, βιομηχανία κ.ο.κ.

Παρακάτω δείτε την κατάταξη μερικών χωρών που κατά τη γνώμη μας μας ενδιαφέρουν...

Το νούμερο πριν το όνομα της χώρας είναι φυσικά η θέση στη λίστα.

Πχ η Ελλάδα έχει την 28η θέση και απο εκεί ξεκινάμε...
28. ΕΛΛΑΣ  
Πληθυσμός: 10.773.253 
Άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία κάθε χρόνο: 105.000
 Μάχιμοι άνδρες/σε εφεδρεία: 180.000/280.000 
Αεροσκάφη: 600 
Τανκς: 1.345 
Ναυτική δύναμη: 115


15. ΙΣΡΑΗΛ 
Πληθυσμός: 8.174.527
Άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία κάθε χρόνο: 122.000
Μάχιμοι άνδρες/σε εφεδρεία: 160.000/630.000
Αεροσκάφη: 652
Τανκς: 2.620
Ναυτική δύναμη: 65


12. ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
Πληθυσμός: 94.666.993
Άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία κάθε χρόνο: 1.535.000
Μάχιμοι άνδρες/σε εφεδρεία: 470.000/800.000
Αεροσκάφη: 1.132
Τανκς: 4.110
Ναυτική δύναμη: 319


10. ΙΤΑΛΙΑ 
Πληθυσμός: 62.007.540
Άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία κάθε χρόνο: 570.000
Μάχιμοι άνδρες/σε εφεδρεία: 320.000/42.000
Αεροσκάφη: 822
Τανκς: 200
Ναυτική δύναμη: 143


9. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Πληθυσμός: 80.722.792
Άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία κάθε χρόνο: 791.000
Μάχιμοι άνδρες/σε εφεδρεία: 180.000/145.000
Αεροσκάφη: 698
Τανκς: 543
Ναυτική δύναμη: 818. ΤΟΥΡΚΙΑ 
Πληθυσμός: 80.274.604
Άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία κάθε χρόνο: 1.375.000
Μάχιμοι άνδρες/σε εφεδρεία: 410.500/185.630
Αεροσκάφη: 1,018
Τανκς: 2,445
Ναυτική δύναμη: 194


6. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Πληθυσμός: 64.430.428
Άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία κάθε χρόνο: 750.000
Μάχιμοι άνδρες/σε εφεδρεία: 150.000/182.000
Αεροσκάφη: 856
Τανκς: 249
Ναυτική δύναμη: 76


5. ΓΑΛΛΙΑ 
Πληθυσμός: 66.836.154
Άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία κάθε χρόνο: 775.000
Μάχιμοι άνδρες/σε εφεδρεία: 205.000/195.770
Αεροσκάφη: 1.305
Τανκς: 406
Ναυτική δύναμη: 118


3. ΚΙΝΑ 
Πληθυσμός: 1.373.541.278
Άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία κάθε χρόνο: 19.550.000
Μάχιμοι άνδρες/σε εφεδρεία: 2.335.000/2.300.000
Αεροσκάφη: 2.955
Τανκς: 6.457
Ναυτική δύναμη: 7142. ΡΩΣΙΑ 
Πληθυσμός: 142.355.415
Άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία κάθε χρόνο: 1.355.000
Μάχιμοι άνδρες/σε εφεδρεία: 766.055/2.485.000
Αεροσκάφη: 3.794
Τανκς: 20.216
Ναυτική δύναμη: 352


1. ΗΠΑ
Πληθυσμός: 323.995.528
Άτομα σε στρατεύσιμη ηλικία κάθε χρόνο: 4.220.000
Μάχιμοι άνδρες/σε εφεδρεία: 1.400.000/1.100.000
Αεροσκάφη: 13.762
Τανκς: 5.884
Ναυτική δύναμη: 415


Αποτέλεσμα εικόνας για us navy

Σχόλια