Γιάννης Καψής > Ο Συριζαίος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως και μια πρόταση για τον Αλέξη

Αποτέλεσμα εικόνας για αλεξανδρουπολη τσιπρας θεοφανεια
Εγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο γνωστός Γιάννης Καψής..


ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ...

...του Συριζαίου μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως (πιό πολύ λιβάνισε τον Αλέξη παρά τον Θεό, δεν είχε τον θεό του που λένε...) 

με βρίσκει σύμφωνο....

....να ιδρύσει γραφείο ο Αλέξης και στην Αλεξανδρούπολη

Όσο πιιο μακριά  τόσο καλύτερα!!!!! 

Και εκείθεν του ΄Εβρου αν γίνεται....

Αποτέλεσμα εικόνας για αλεξανδρουπολη τσιπρας θεοφανεια


Συμφωνούμε και προσυπογράφουμε...

Εκείθεν και ακόμα παραπέρα να πάει...Γιάννης Καψής
4 ώρες
ΜΙΑ ΠΡΌΤΑΣΗ...
...του Συριζαίου μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως (πιό πολύ λιβάνισε τον Αλέξη παρά τον Θεό, δεν είχε τον θεό του που λένε...)με βρίσκει σύμφωνο....
....να ιδρύσει γραφείο ο Αλ'εξης και στην Αλεξανδρούπολη
Όσο πι'ο μκρυ'α τόσο καλύτερα!!!!! Και εκείθεν του ΄Εβρου αν γίνεται...

Σχόλια