Τί είναι η ζωή, ένα τίποτα...

Νίκος Παππάς, 
Διάδοχος Παύλος, 
γραβάτα, 
Νέα Υόρκη
Ashes to ashes and dust to dust
Ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης 

Σχόλια