Περί του ειδικού φρουρού που γλίτωσε στο τσακ σήμερα...

Αποτέλεσμα εικόνας για επιθεση στο πασοκ


Ο ειδικός φρουρός...

Ο άνθρωπος δίχως όνομα...Σχόλια