Λέει ότι θα επιτάξει ξενοδοχεία > Ενώ υπάρχει καλύτερη λύση...

Αποτέλεσμα εικόνας για yes that's it
Φαντασία και θέληση να υπάρχει και λύσεις βρίσκονται...

Και πάνω από όλα αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει αγνή, άδολη, αριστερή εν τέλει,  αγάπη για τον συνάνθρωπο...

Το πρόβλημα...

Και η λύση...Σχόλια