Στα 87 ευρώ η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τους αγρότες

Αποτέλεσμα εικόνας για αγροτεσ
Ελάχιστη μηνιαία εισφορά 86,97 ευρώ θα πληρώνουν από τον Ιανουάριο και κάθε μήνα το 2017 ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ (κατ' επάγγελμα αγρότες, επαγγελματίες και έμποροι που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μικρό αριθμό κατοίκων, ιδιοκτήτες καταλυμάτων 6-10 δωματίων που είναι στο μητρώο αγροτών, νέοι γεωργοί που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 100kv) είτε είχαν ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα έως 4.923,12 ευρώ είτε ζημιές (μηδενικό εισόδημα). Αυτό προκύπτει, όπως μεταδίδει η Ημερησία,  από την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ προβλέποντας, σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού, μεταβατική περίοδο έως την 1/1/2022 για την επιβολή της εισφοράς 20% επί του φορολογητέου εισοδήματος για τον κλάδο της σύνταξης. Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα πληρώσουν, ωστόσο, μέσα στο τρέχον έτος διπλές εισφορές, καθώς δεν έχουν καταβληθεί οι παλαιές εισφορές του ΟΓΑ για το δεύτερο εξάμηνο του 2016...

Οι ελάχιστες εισφορές
Συγκεκριμένα:
• Από 1/1/2017 έως τις 31/12/2017 θα καταβάλλεται το 14% για σύνταξη, 6,95% για ασθένεια και 0,25% για την Αγροτική Εστία, δηλαδή συνολικά 21,20% του εισοδήματος με ελάχιστη μηνιαία βάση τα 410,26 ευρώ (το 70% του κατώτατου μισθούς των 586,08 ευρώ) ή 86,97 ευρώ

Στα 87 ευρώ η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τους αγρότες


• Από 1/1/2018 εως 31/12/2018 το 16% για σύνταξη και συνολικά 23,20% του εισοδήματος και ελάχιστη εισφορά 95,18 ευρώ
• Από 1/1/2019-31/12/2019 το 18% και συνολικά 25,20% με ελάχιστη μηνιαία εισφορά, αν έχει παραμείνει ο κατώτατος μισθός στα ίδια επίπεδα, 103,38 ευρώ
• Από 1/1/2020-31/12/2020 το 19% και συνολικά 26,20% με ελάχιστη εισφορά 107,48 ευρώ τον μήνα
• Από 1/1/2021 - 31/12/2021 το 19,5% και συνολικά 26,70% με ελάχιστη εισφορά 109,54 ευρώ τον μήνα και
• Από την 1/1/2022 το 20% και συνολικά 27,20% με την ελάχιστη εισφορά στα 111,60 ευρώ.
Ανώτατη μηνιαία εισφορά
Η ανώτατη εισφορά, με βάση το ανώτατο ετήσιο  όριο ασφαλιστέου εισοδήματος που είναι 70.329,60 ευρώ (το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού των 586,08 ευρώ για 12 μήνες) θα διαμορφωθεί το 2017 στα 1.242,48 ευρώ (5.860,80 ευρώΧ21,20%) και θα φτάσει την 1/1/2022 στα 1.594,14 ευρώ.
Εκπτωση στις νέες μητέρες
Ειδικά οι νέες μητέρες θα έχουν, όπως και όλες οι άλλες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων, έκπτωση 50% στην εισφορά για τον κλάδο της σύνταξης για 12 μήνες μετά τον τοκετό δηλαδή το 2017 η μηνιαία εισφορά θα είναι 17,20% (7% για σύνταξη, 6,95% για ασθένεια και 0,25% για την Αγροτική Εστία).
Προθεσμία πληρωμών
Οπως θα ισχύει για όλους  τους ελεύθερους επαγγελματίες έτσι και οι αγρότες θα πρέπει να πληρώνουν μηνιαία τις εισφορές μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα δηλαδή η πρώτη εισφορά του μηνός Ιανουαρίου θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 28/2 για να μην επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις (επιτόκιο 8% σε ετήσια βάση).
Χαράτσι σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους που έχουν εισόδημα από αγροτικές εργασίες
Εισφορές θα υποχρεωθούν να καταβάλουν εφόσον ασκούν αγροτική δραστηριότητα και αποκτούν εισόδημα δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι (περιλαμβανομένων  και των προερχόμενων από το Δημόσιο) που έως τα τέλη του 2016 απαλλάσσονταν από την ασφάλιση στον ΟΓΑ αν έκαναν αγροτικές εργασίες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο καταργείται η απαλλαγή που είχαν και προέβλεπε ο Ν. 1140/81 (άρθρο 34)
• Επί μελών, Οικογενειακής Αγροτικής Εκμετάλλευσης, εφαρμόζεται ανώτατη και κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών. Η μηνιαία βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών εκάστου μέλους δεν δύναται να υπολείπεται της κατώτατης βάσης.
• Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.
• Επί μελών εταιρειών βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία.

Σχόλια