Χαράτσι μίνιμουμ 85 ευρώ στο εισόδημα των αγροτών φέτος

Αποτέλεσμα εικόνας για αγροτηςΔιπλό ασφαλιστικό χαράτσι 20,9% καλούνται να καταβάλλουν φέτος οι αγροτο-κτηνοτρόφοι. Το χαράτσι αυτό χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα το οποίο ανέρχεται στο 14% αφορά την κύρια σύνταξη και το άλλο, το οποίο ανέρχεται σε 6,9% αφορά την υγειονομική περίθαλψη. Το κατώτατο ασφαλιστικό χαράτσι ανέρχεται σε 85 ευρώ /μήνα και 1020 ευρώ/ έτος.

Και οι δύο εισφορές είναι υποχρεωτικές και θα επιβληθούν επί του καθαρού εισοδήματος το οποίο δήλωσαν οι αγρότες από επαγγελματική δραστηριότητα το 2015.

Οι εισφορές αυτές θα καταβάλλονται κάθε μήνα και θα αντιστοιχούν στο 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος το 2015. Τα πρώτα ειδοποιητήρια πληρωμής για το μήνα Ιανουάριο αναμένονται μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός, ενώ η καταβολή των εισφορών του Ιανουαρίου πρέπει να γίνει έως στις 28/2. Υπενθυμίζεται πως δίδεται δικαίωμα μερικής καταβολής της μηνιαίας δόσης εισφορών. 

Τον Ιούλιο του 2017, θα γίνει επανυπολογισμός των εισφορών με βάση το εισόδημα το οποίο θα δηλώσουν οι αγρότες το 2016. 

Έπειτα θα γίνει συμψηφισμός των ποσών που καταβλήθηκαν στο α΄ εξάμηνο του 2017 (με βάση το εισόδημα του 2015) με εκείνα τα οποία έπρεπε να καταβληθούν με βάση το εισόδημα που δηλώθηκε το 2016.

Σχόλια