2 χρόνια χωρίς Μνημόνια > Ε, ρε γλέντια...


Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί 
του δήμαρχου παιδί, 
ω, ω 
εγώ θα σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή 
Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια 
τα σελίνια μονά και διπλά 
τα μονόλιρα, πεντόλιρα και πού `ντα 
ο πεζεβέγγης που τα `χει στην πούγγα, 
ω, ωΣχόλια