Ακυροι οι τίτλοι σπουδών 18 ιδιωτικών ΤΕΕ > Αποκλείονται οι κάτοχοί τους από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο.

Αποτέλεσμα εικόνας για ιδιωτικα τεεΑκυρους κηρύσσει τους τίτλους σπουδών 18 ιδιωτικών ΤΕΕ το υπουργείο Παιδείας, αποκλείοντας ουσιαστικά τους κατόχους τους από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο.

Αυτό δεν θα ισχύσει μόνο για όσους κατόχους τίτλων σπουδών των συγκεκριμένων σχολών αναμένουν διορισμό, ή επρόκειτο να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και για τους ήδη διορισμένους στο δημόσιο.


Αυτό σημαίνει η λακωνική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας που καλεί τους σπουδαστές 18 φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης να δώσουν εξετάσεις για να τους χορηγηθούν νόμιμοι τίτλοι.

Ποια είναι τα ιδιωτικά ΤΕΕ που βρίσκονται στο στόχαστρο

Τα σχολεία που εξέδιδαν παράνομους τίτλους είναι 2 στην Άρτα, 1 στη Βοιωτία, 3 στη Θεσσαλονίκη, 1 στις Σέρρες, 1 στην Αττική, 2 στα Τρίκαλα και 7 στη Λάρισα!

Συγκεκριμένα είναι τα εξής:Σχόλια