Αν πληρώνεις δύο εισφορές γιατί να μην παίρνεις δύο επικουρικές; >> Ναι, σωστό απαντάει το ΕΤΕΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Δικαίωμα έκδοσης αποφάσεων απονομής δύο επικουρικών συντάξεων για περιπτώσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων που έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση, εφόσον δεν απαγορεύεται από τις καταστατικές διατάξεις, έχει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Σε έγγραφο του ΕΤΕΑ παρέχονται οδηγίες για τη διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισμένων που έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση και έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31/12/2014. 

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το in.gr, με την από 18/08/2016 γνωμοδότηση του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΕΑ, που έγινε δεκτή με την 569/19-10-2016 απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑ, είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων απονομής δύο επικουρικών συντάξεων, εφόσον δεν απαγορεύεται από τις καταστατικές διατάξεις, σε ασφαλισμένους που έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση, ήτοι και στη δεύτερη επικουρική ασφάλιση που έχουν υπαχθεί προαιρετικά, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη. 

Το διοικητικό συμβούλιο, στην υπ’ αριθμ. 178/19-10-2016 συνεδρίασή του με την 565/19-10-2016 απόφασή του, έκανε δεκτή την από 18-08-2016 γνωμοδότηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί, μέχρι τις 31-12-2014.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση, οι αιτήσεις αυτές κρίνονται, βάσει των καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων. Συνεπώς, είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων απονομής δύο επικουρικών συντάξεων, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τις καταστατικές διατάξεις. 

Οι επικουρικές συντάξεις που θα χορηγηθούν, θα υπολογιστούν, βάσει των καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων και, στη συνέχεια, θα αναπροσαρμοστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 96 Ν. 4387/2016.


Σχόλια