Να πως βγαίνει το πλεόνασμα του Τσίπρα > Ρεκόρ κατασχέσεων λογαριασμών τον Νοέμβριο

Αποτέλεσμα εικόνας για κατασχέσεων λογαριασμώνΚοντά στο ένα εκατομμύριο έφτασαν στο τέλος Νοεμβρίου οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων για χρέη προς την εφορία, με το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών να έχουν φτάσει 94,2 δισ. ευρώ, με περίπου 900 εκ. ευρώ να έχουν δημιουργηθεί μέσα σε ένα μήνα.

Παρά την υπεραπόδοση κατά 1,5 δισ. ευρώ που καταγράφουν τα δημόσια έσοδα το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου που οδήγησε στην διανομή του κοινωνικού μερίσματος, η κατάσταση μετά από την υπερφορολόγηση των τελευταίων μηνών διαγράφεται ζοφερή σε ό, τι αφορά την φοροδοτική ικανότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι δύο στους τρεις από το σύνολο των 6,2 εκ. φορολογουμένων (4.312.287) έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, από αυτούς οι 1.683.929 έχουν καθυστέρηση που επισείει τον κίνδυνο λήψης αναγκαστικών μέτρων από τον υπουργείο οικονομικών. 

Σε αναγκαστικά μέτρα με την μορφή κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ή ακόμη και περιουσιακών στοιχείων είναι οι μισοί από αυτούς, φτάνοντας ένα ποσοστό της τάξης του 49,6%. 

Το ίδιο άσχημη είναι και η εικόνα με την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμών οφειλών. 

Οι παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή αυτές που δημιουργήθηκαν μέχρι και 31/12/15 μειώνονται με αργό ρυθμό φτάνοντας στο τέλος Νοεμβρίου τα 81,55 δισ. ευρώ από 82,14 δισ. ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο.

Αντίθετα οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν από τον Οκτώβριο στον Νοέμβριο κατά περίπου 900 εκ. ευρώ φτάνοντας στο τέλος Νοεμβρίου τα 12,63 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου από 11 ,74 δισ. ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο. Σε μέσους όρους το σωρευτικό αποτέλεσμα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών δίνει ένα μέσο μηναίο ποσό αύξησης των ληξιπρόθεσμών οφειλών της τάξης των 1,15 δισ. ευρώ.

Από τους δείκτες απόδοσης -δηλαδή των εμπρόθεσμών εισπράξεων σε σχέση με τους βεβαιωμένους φόρους (η φοροδιαφυγή δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον υπολογισμό)- ο μεγαλύτερος είναι αυτός που αφορά τον φόρο των νομικών προσώπων δηλαδή των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών και φτάνει το 88,8%. 

Το δημόσιο από τους συνολικά βεβαιωθέντες ύψους 3,9 δισ. ευρώ έχει εισπράξει τα 3,5 δισ. ευρώ.

Πολύ χαμηλότερος, στο 68,66% είναι ο συντελεστής απόδοσης για τα φυσικά πρόσωπα όπου από βεβαιωθέντες φόρους ύψους 3,9 δισ. ευρώ για το 11μηνο, το δημόσιο έχει εισπράξει για το 11μηνο 2,7 δισ. ευρώ.

Στο φόρο ακίνητης περιουσίας ο συντελεστής απόδοσης είναι λίγο υψηλότερα στο 73,94% με το δημόσιο να έχει εισπράξει 2,37 δισ. ευρώ από τα αναμενόμενα 3,2 δισ. ευρώ.

Ο βασικός έμμεσος φόρος, ο ΦΠΑ έχει ένα συντελεστή απόδοσης 84,35% με το δημόσιο για έχει βεβαιώσει φόρο για το 11μηνο 10,76 δισ. ευρώ και να έχει εισπράξει 9,1 δισ. ευρώ.

Σχόλια