Χρωστάς στην Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης; > Παρατείνεται η προθεσμία ένταξης σε ρύθμισηΜέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 παρατείνει η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης την προθεσμία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών για τους καταναλωτές. 

 Σημειώνεται ότι η αρχική προθεσμία ρύθμισης έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Σχόλια