Εγκύκλιος ΙΚΑ >> Ποιοι διπλοσυνταξιούχοι «γλυτώνουν» τη διπλή εισφορά ασθένειας

Αποτέλεσμα εικόνας για ικα

Διπλοσυνταξιούχοι του ΙΚΑ που έχουν για τη μία από τις δύο συντάξεις "κάλυψη" για παροχές ασθενείας από τα 5 ταμεία τα οποία έχουν διατηρήσει αυτοτέλεια έναντι του Ε.Ο.Π. Υ. Υ. (ΤΥΠΕΤ της ΕΤΕ, Τράπεζας της Ελλάδος, ΕΥΔΑΑΠ, Ορκωτών Λογιστών και ΕΔΟΕΑΠ) μπορούν να αποφύγουν την παρακράτηση διπλής εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης εφόσον υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης ή επιλέξουν έναν φορέα (τον ΕΟΠΥΥ ή το ειδικό ταμείο).

Ως παράδειγμα  εγκύκλιος του ΙΚΑ αναφέρει την καταβολή σύνταξης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εξ ιδίου δικαιώματος ή λόγω θανάτου και σύνταξη γήρατος από τα τέως Ταμεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Εθνικής Τράπεζας.  Για να  εξαιρεθούν από την παρακράτηση ασθένειας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την χορηγούμενη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξη πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα  στο αρμόδιο για την πληρωμή της σύνταξής τους Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Σχόλια