2/12/16

Αυτό χρειαζόταν >> Επίσημη η αντιστοίχιση ελληνικών τίτλων σπουδών με ευρωπαϊκούς

Αποτέλεσμα εικόνας για Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών για τις τρεις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας), των οποίων η αντιστοίχιση με τους ευρωπαϊκούς θα αναρτηθεί σήμερα από την Κομισιόν, κατανέμονται σε οκτώ επίπεδα: Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Πάρτο και δώστο στους φίλους σου