Καλά είμαι συμπεθέρα >> Εσείς εδώ, τι χαμπέρια;

Ηρθα γιατί έχω κάτι δλιές στην Αθήνα,  ε, κι είπα να περάσω να σας δώ...

Κρύου έχτε εδώ συμπεθέρα, εγώ είπα νάρθω κατά κατ, να ζεσταθώ αλλά ιιιιιι, κρύου πουλύ  κι εδώ...

Ναι, τα πρόβατα καλά είναι, είπα τον κυρ-Ανδρέα να τα ρίξει να φάνε...

Αύριο πουρνό, παίρνω το ΚΤΕΛ , ναι, και φεύγω...

Ου καπουτσίνος λίγο γλυκός συμπεθέρα, ιγώ τον πίνω μέτριο...

Κανά ούζο βγάλε...

Σχόλια