ΕΥΔΑΠ > Το φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Αποτέλεσμα εικόνας για ευδαπ

Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ξεκινήσει η ΕΥΔΑΠ.

Κατά μήκος των υδραγωγείων της έχουν κατασκευαστεί συνολικά έξι υδροηλεκτρικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας κατέστη εφικτή με την αξιοποίηση των εξωτερικών υδραγωγείων στον Εύηνο, το Μόρνο, την Υλίκη και τον Μαραθώνα. 

Το νερό των υδραγωγείων εκτρέπεται σε παράπλευρο κανάλι, όπου με τη λειτουργία υδροστροβίλου και μέσω γεννήτριας η υδραυλική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική. 

Στη συνέχεια, το νερό διοχετεύεται ξανά στο κεντρικό υδραγωγείο, συνεχίζοντας τη ροή του. 

Με τα έξι υδροηλεκτρικά έργα, η ΕΥΔΑΠ έχει συμβάλει σε ένα πιο καθαρό ενεργειακό ισοζύγιο για τη χώρα. 

Συνολικά, η ενεργειακή ισχύς των υδροηλεκτρικών της ΕΥΔΑΠ, φτάνει τα 4,65 ΜW.

Σχόλια