Για να πληρώνονται οι "Καρανίκες" και τα γραφεία Θεσσαλονίκης >> Σε φόρους πηγαίνουν δύο στα 3 ευρώ κερδών των επιχειρήσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για καρανικας


Η επιβολή υψηλών φορολογικών συντελεστών εξανεμίζει τα κέρδη των επιχειρήσεων και στερεί κρίσιμη ρευστότητα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση αναγκαίων επενδύσεων που θα στήριζαν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», είναι χαρακτηριστικό ότι οι φόροι που πλήρωσαν οι επιχειρήσεις το 2015 ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ, εξανεμίζοντας σε σημαντικό ποσοστό τα κέρδη των 2,9 δισ. ευρώ που πέτυχαν την ίδια χρονιά, μέρος των οποίων θα μπορούσε να επανεπενδυθεί, εάν δεν τα απομυζούσε το κράτος.

Αποτέλεσμα εικόνας για νοτοπουλου

Το όφελος, άλλωστε, που προκύπτει για το κράτος είναι περιορισμένο, στον βαθμό που η αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν έχει ενισχύσει ανάλογα τα δημόσια έσοδα από τον φόρο εισοδήματος που πληρώνουν οι επιχειρήσεις και ο οποίος μειώθηκε από τα 3 δισ. ευρώ το 2009 στα 2 δισ. ευρώ το 2015, εν μέσω πτώσης και της κερδοφορίας από τα 5,4 δισ. ευρώ στα 2,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την ανάλυση της έρευνας που πραγματοποίησε η Grant Thornton, μελετώντας 8.000 εταιρείες από 92 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, από τις οποίες το 92% έχει κύκλο εργασιών κάτω των 50 εκατ. ευρώ και χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που αποτελούν τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, καθώς απασχολούν το 66% του απασχολούμενου προσωπικού, γεγονός που καθιστά την απόδοσή τους ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική οικονομία, παρά το γεγονός ότι η συνεισφορά τους, βάσει οικονομικών μεγεθών όπως οι πωλήσεις, η λειτουργική κερδοφορία, ο δανεισμός, από μια πρώτη ματιά φαίνεται μικρή. Στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει τις επιχειρήσεις που σε περιβάλλον παρατεταμένης κρίσης παρουσιάζουν δυναμική, αναπτύσσοντας τις πωλήσεις, τις θέσεις εργασίας, αλλά και την κερδοφορία τους.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης πρόκειται για 2.000 επιχειρήσεις, δηλαδή 1 στις 4, οι οποίες μάλιστα παρά την ύφεση και τα γενικευμένα προβλήματα ρευστότητας, διαθέτουν υγιή χρηματοοικονομική βάση με μικρό δανεισμό και αποτελούν πρότυπο ανάπτυξης (illuminators). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν στο σύνολο του δείγματος το 36% των πωλήσεων, το 16% των δανείων και το 8% περιθώριο κερδών πριν από φόρους.


Σχόλια