Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα >> Εως τις 21 Δεκεμβρίου πρέπει να δώσουν το δώρο των Χριστουγέννων

Αποτέλεσμα εικόνας για δώρο των Χριστουγέννων

Εως τις 21 Δεκεμβρίου υποχρεούνται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να καταβάλουν το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους και όσοι δεν το εισπράξουν το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να το διεκδικήσουν είτε προσφεύγοντας στην επιθεώρηση εργασίας (χωρίς πληρωμή παραβόλου) είτε να υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά (πληρώνοντας 100 ευρώ + 20% προσαύξηση).

Αυτό ανακοίνωσε το Κέντρο Πληροφόρησης της ΓΣΕΕ υπογραμμίζοντας ότι η μη καταβολή του δώρου διώκεται με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ δώρο δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως της μορφής της απασχόλησής τους. Αν η σχέση εργασίας είχε διάρκεια χωρίς διακοπή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου το δώρο είναι ένας μηνιαίος μισθός για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Για εργασιακή σχέση μικρότερης διάρκειας το δώρο είναι τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας, ενώ ανάλογο κλάσμα του δώρου δικαιούνται και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες.

Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης δικαιούνται δώρο, αλλά, με βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές, ενώ οι εργαζόμενοι για λιγότερες από 5 ημέρες τη βδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο) και 6 ημέρες (για τους απασχολούμενους με 6ήμερο) δικαιούνται 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια στο διάστημα από 1/ 5/2016 έως 31/12/2016.

Σχόλια