Ποιες είναι οι επιλογές του 2017 για τους αποταμιευτές

Αποτέλεσμα εικόνας για αποταμιευσηΓερές μάχες από χρηματοπιστωτικούς ομίλους, ασφαλιστικές εταιρείες, ΑΕΔΑΚ και ΑΕΠΕΥ αναμένονται το 2017, με στόχο την προσέλκυση αποταμιεύσεων, ανεξάρτητα από το αν αυτές βρίσκονται στις τράπεζες, στις θυρίδες, στα «στρώματα», ή στο εξωτερικό.

Λίγες ημέρες μόνο πριν εκπνεύσει το 2016, όλα δείχνουν πως η υποχώρηση των τραπεζικών επιτοκίων θα συνεχιστεί και μέσα στην επόμενη χρονιά. «Σήμερα δεν μπορούμε να υπερβούμε το 0,70%, ακόμη και για ποσά που αγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ», δηλώνει στο Euro2day.gr τραπεζικό στέλεχος, εκτιμώντας πως μέχρι το καλοκαίρι το αντίστοιχο επιτόκιο μπορεί να έχει υποχωρήσει κάπου μεταξύ του 0,40% και του 0,50%.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, το σύνολο των παραγόντων της αγοράς μάχεται με κάθε μέσο για να προσελκύσει πελάτες-αποταμιευτές. Οι τράπεζες, για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει αγώνα προκειμένου να φέρουν πίσω στο γκισέ λεφτά που κρύβονται σε στρώματα και θυρίδες, ή να θέσουν υπό τον έλεγχό τους κεφάλαια που ήδη βρίσκονται στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα δηλώνει στο Euro2day.gr διευθυντής τραπεζικού καταστήματος: «Κοιτάζουμε ποιος πελάτης διαθέτει θυρίδα, ή έστω ποιος μείωσε σημαντικά τις καταθέσεις του σε εμάς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Σε όλους αυτούς μιλάμε για τα προνομιακά επιτόκια της τάξεως του 1,2% που μπορούμε να τους δώσουμε, αν μας καταθέσουν χρήμα με τη μορφή χαρτονομισμάτων. Τους λέμε επίσης πως οι καταθέσεις αυτές θα θεωρηθούν ως «νέο χρήμα» και επίσης πως μπορούν να ξεκινήσουν την προθεσμιακή κατάθεση με ένα μικρό ποσό, το οποίο (αν δουν πως η σταθερότητα της χώρας επανέρχεται) θα έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν μελλοντικά, όποτε το θελήσουν».

Και συνεχίζει το ίδιο στέλεχος: «Μια δεύτερη ενέργεια που κάνουμε, είναι να μαθαίνουμε ποιοι πελάτες μας έχουν χρήματα στο εξωτερικό και να τους προτρέπουμε είτε να τα καταθέσουν σε θυγατρικές μας τράπεζες σε άλλες χώρες (π.χ. στην Κύπρο ή στη Μάλτα), είτε να τα τοποθετούν σε αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού, τα οποία όμως διαχειρίζονται εκτός Ελλάδας εταιρείες του ομίλου μας. Με αυτούς τους τρόπους, οι πελάτες μας δεν θα αντιμετωπίζουν κινδύνους όπως το Grexit και το bail in ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα τα κεφάλαια θα βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ομίλου».

Πέρα όμως από τις τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες εντείνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να αντλήσουν μέρος των αποταμιεύσεων. Υπάρχουν για παράδειγμα προϊόντα (τόσο περιοδικών, όσο τελευταία και εφάπαξ καταβολών) μέσω των οποίων οι πελάτες καταβάλλουν «παλαιό χρήμα» και αποκτούν χαρτοφυλάκιο με τίτλους εξωτερικού και ταυτόχρονα πλήρη ή πολύ μεγάλη εξασφάλιση του κεφαλαίου τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν ως ένα βαθμό να παρακάμψουν τα εμπόδια των capital controls (τοποθετήσεις έως 100.000 ευρώ).

Οι ασφαλιστικές εταιρείες επίσης προσπαθούν να προσελκύσουν «παλαιό χρήμα», μέσα από τη διάθεση επενδυτικών-μακροπρόθεσμων προγραμμάτων με εγγυημένες ελάχιστες ετήσιες αποδόσεις που φτάνουν έως και το 2,3%. Με τον τρόπο αυτό, απευθύνονται σε μακροπρόθεσμους αποταμιευτές, προσφέροντάς τους αποδόσεις υψηλότερες από τα τρέχοντα επιτόκια, ενώ τα ποσά αυτά δεν θα κινδυνεύουν να κουρευτούν στην περίπτωση bail in των τραπεζών.

Αρκετές ΑΕΔΑΚ προσπαθούν να δελεάσουν τους πελάτες τους, προσφέροντας αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων, τα οποία έχουν σημαντικές τοποθετήσεις σε Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Με δεδομένο ότι τα ΕΓΕΔ θεωρούνται προϊόντα σαφώς χαμηλότερου κινδύνου από τα ομόλογα και προσφέρουν επιτόκια μεταξύ 2,5% και 2,9%, τότε ο πελάτης θα μπορεί να προσδοκά από τα συγκεκριμένα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων ετήσιες αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές των τραπεζικών επιτοκίων, έχοντας μάλιστα και την ευχέρεια εξόδου σε όποια ημερομηνία επιλέξουν.

Σημαντική κινητικότητα υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα και μεταξύ των ΑΕΠΕΥ, προκειμένου οι τελευταίες να εξυπηρετήσουν ένα κοινό που έβγαλε όπως-όπως τα κεφάλαιά του στο εξωτερικό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και σήμερα έχει μηδενικές ή και αρνητικές αποδόσεις.

Άλλες ΑΕΠΕΥ προτείνουν σ’ αυτούς τους πελάτες καλύτερες λύσεις στο εξωτερικό (π.χ. συμβόλαια μικρότερων προμηθειών και γενικότερα καλύτερων όρων, ή και υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα μεταξύ των οποίων και ελληνικών εταιρειών, όπως της Coca-Cola HBC, του ΟΤΕ, της ΤΙΤΑΝ, της Motor Oil και των ΕΛΠΕ). Ακούγεται μάλιστα ότι υπάρχουν και ΑΕΠΕΥ που προτείνουν στους πελάτες τους τον μερικό επαναπατρισμό κεφαλαίων, προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν σε εξειδικευμένες επενδύσεις στην Ελλάδα, με υψηλά υποσχόμενα περιθώρια κέρδους.

Οι ΑΕΕΑΠ επίσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν για τους αποταμιευτές μια εναλλακτική επιλογή, καθώς συνδυάζουν την τοποθέτηση στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων (επένδυση που δεν στερείται κινδύνων), προσφέροντας παράλληλα στους επενδυτές ικανοποιητική ρευστότητα (δυνατότητα πώλησης των μετοχών μέσω του ΧΑ) και προσδοκία μερισματικής απόδοσης ανώτερης από αυτή των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων.
πηγή

Σχόλια