Ελλάδα 2015 με 2025 >> Δες ποια επαγγέλματα θα έχουν δουλειά και ποια όχι


Αποτέλεσμα εικόνας για δουλεια ανεργια

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) εκπόνησε μελέτη, σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωριστά, για τα επαγγέλματα στα οποία παρουσιάζεται έλλειψη και πλεόνασμα στην αγορά εργασίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επαγγέλματα που παρουσιάζουν έλλειψη εργαζομένων αποτελούν έναν συνδυασμό επιστημονικών και τεχνολογικών επαγγελμάτων, για τα οποία απαιτείται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Τα κυριότερα από αυτά είναι: πληροφορικοί, ιατροί, επαγγελματίες του τομέα των θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), νοσηλευτικό προσωπικό, μαίες, εκπαιδευτικοί, αλλά και μάγειρες, ηλεκτροσυγκολλητές και οδηγοί φορτηγών από τα επαγγέλματα που απαιτούν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Τα επαγγέλματα που παρουσιάζουν πλεόνασμα εργαζομένων, όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική, είναι οι οικοδόμοι και οι εργάτες των σχετικών κλάδων, οι εργάτες ορυχείων, οι εργαζόμενοι στους κλάδους των δομικών έργων, της μεταποίησης και των μεταφορών, οι εργαζόμενοι σε γραμμές παραγωγής και χειριστές μηχανημάτων, οι εργαζόμενοι σε στοιχειώδη επαγγέλματα, οι γραμματείς και οι χειριστές πληκτροφόρων μηχανημάτων, καθώς και οι επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα.

Η συνολική ματιά – σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης – είναι απαραίτητη στις μέρες μας, αφού πολλοί νέοι μας στοχεύουν σε εργασία σε άλλη χώρα.

Πρόβλεψη αύξησης  της απασχόλησης σε % στην Ελλάδα μεταξύ 2015 και 2025 (όπου βλέπετε αρνητικό είναι πτώση, τα άλλα είναι άνοδος της απασχόλησης)


Τομέας  και ποσοστό                                                         


Real estate, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες               
                  22,67


Καταλύματα και εστίαση                                                        18,84


Πληροφορική και Επικοινωνίες                                                  9,46


Χονδρικόκαι Λιανικό Εμπόριο                                                       8,28


Διοίκηση και Υποστήριξη                                                            3,95Εκπαίδευση                                                                           0,89


Κατασκευές                                                                      0,22


Οικονομικά και Ασφάλειες                                                          -0,40


Ορυχεία και Λατομεία                                                             -0,72


Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα
                    -0,76
Υγεία και Πρόνοια                             
                  -1,30


Ηλεκτρισμός, Αέριο, Ψύξη και Θέρμανση                                                 -1,59


Τέχνες, αναψυχή και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών           
                  -2,32


Νερό και διαχείριση αποβλήτων                                                         -4,75


Βιομηχανία                                                                         -7,26


Μεταφορές και Αποθήκευση                                                         -9,03


Γεωργία και Αλιεία                                                                 -12,97Πηγή: CEDEFOPΕπεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης
Σχόλια