Χρέη από παραβάσεις του ΚΒΣ >> Πολλοί χρωστάνε από το 1976...

Αποτέλεσμα εικόνας για παραβασεις ΚΒΣ


Πρόστιμα συνολικού ύψους 29,2 δισ. ευρώ, τα οποία επιβλήθηκαν έως και τις 31-12-2015 σε χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα, για έκδοση ή λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, για μη έκδοση ή για ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων και πλήθος άλλων παραβάσεων του ισχύσαντος μέχρι το 2013 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραμένουν απλήρωτα για χρονικά διαστήματα έως και... 40 χρόνων!

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών εξακολουθούν να τα θεωρούν ως χρωστούμενα από τους φορολογούμενους, παρότι γνωρίζουν ότι είναι απίθανο να τα εισπράξουν, δεδομένου ότι έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και είναι αδύνατο να εξοφληθούν από τους οφειλέτες τους, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα έχουν χρεοκοπήσει κι έχουν βάλει «λουκέτο».

Την τραγελαφική αυτή κατάσταση αποκαλύπτει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του απολογισμού και ισολογισμού του κράτους για το 2015 που υποβλήθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση του Ανωτάτου Ελεγκτικού Δικαστηρίου, το συνολικό ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο που παρέμεναν ανείσπρακτες στις 31-12-2015 ανερχόταν σε 86,84 δισ. ευρώ ή 46,96% του ΑΕΠ. 

Από το ποσό αυτό τα βεβαιωθέντα πρόστιμα που αφορούν παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων έφθαναν τα 29,26 δισ. ευρώ, δηλαδή ανέρχονταν σε επίπεδο λίγο υψηλότερο από το 1/3 των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο!

Σύμφωνα με στοιχεία που έλαβε το Ελεγκτικό Συνέδριο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την παλαιότητα των οφειλών προς το Δημόσιο από πρόστιμα του ΚΒΣ και την ταυτότητα των οφειλετών των ποσών αυτών:

α) Ποσοστό 13,57% ή ποσό 3,9 δισ. ευρώ των οφειλών των φορολογουμένων από πρόστιμα του ΚΒΣ αφορά την περίοδο 1976-2005, δηλαδή στα 30 από τα 40 χρόνια της περιόδου στην οποία συσσωρεύτηκαν όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

β) Το υπόλοιπο ποσοστό 86,43%, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 25,29 δισ. ευρώ περίπου, κατανέμεται στις χρήσεις 2006-2015.

γ) Το 35,66% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα αφορά φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς) και το 55,28% ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Σχόλια