Διαγωνισμός για 1.145 μόνιμους στο υπ. Υγείας >> Δες τις θέσεις και τις ειδικότητες

Αποτέλεσμα εικόνας για επαγγελματα υγειας

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 1.145 μόνιμων υπαλλήλων σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Ηδη με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Θεανώ Φωτίου, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων εργασίας που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε ογδόντα (80).

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάζει το e-dimosio.gr, η κατανομή των θέσεων για τις 1.145 μόνιμες θέσειςείναι η εξής:782 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού,
308 θεσεις διαφόρων ειδικοτήτων παραϊατρικού προσωπικού,
40 ατόμων ως πλήρωμα ασθενοφόρου και
15 ατόμων στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ).
Η κατανομή των παραπάνω θέσεων θα αφορά τα νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά με στόχο την ενίσχυσή τους έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων για μετατάξεις προς την επαρχία. Για τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού θα ζητηθούν: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής για τους ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας. Για την κατηγορία ΔΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών τεχνικού/επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας.

Αναλυτικά οι 80 θέσεις κατανέμονται ως εξής:

ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜ/ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓ/ΣΜΟΣ»ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠολυτέκνων1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜ/ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓ/ΣΜΟΣ»ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΑναπήρων πολέμου, τέκνα τους1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜ/ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓ/ΣΜΟΣ»ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΕθνικής1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜ/ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓ/ΣΜΟΣ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΤ ριτέκνων1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜ/ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓ/ΣΜΟΣ»ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΕθνικής1
ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΑμεΑ1
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΤριτέκνων1
ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠολυτέκνων1
ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΠολυτέκνων1
ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΤΕΤριτέκνων1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΕθνικής1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΑναπήρων πολέμου, τέκνα τους1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΤριτέκνων1
ΓΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠολυτέκνων1
ΓΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΈμμεση ΑμεΑ1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ / ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ»ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠολυτέκνων1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ / ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΤ ριτέκνων1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ / ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ»ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΑμεΑ1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠολυτέκνων1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΕθνικής1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΑμεΑ1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝΤριτέκνων1
ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»)ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΑναπήρων πολέμου, τέκνα τους1
ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»)ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝΈμμεση ΑμεΑ1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΤριτέκνων1
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΠολυτέκνων1
ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΤριτέκνων1
ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΤριτέκνων1
ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΑναπήρων πολέμου, τέκνα τους1
ΓΝ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΑναπήρων πολέμου, τέκνα τους1
ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΕθνικής1
ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ» – ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΤριτέκνων1
ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ» – ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΠολυτέκνων1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠολυτέκνων1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΈμμεση ΑμεΑ1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΤριτέκνων1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΑμεΑ1
ΓΝ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΠολυτέκνων1
ΓΝ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΤριτέκνων1
ΓΝ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΤριτέκνων1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ»)ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΈμμεση ΑμεΑ1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ»)ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΕθνικής1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ»)ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥΤριτέκνων1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ»)ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας και 2ης ομάδαςΠολυτέκνων1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ»)ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Άδεια εργοδηγού υδραυλικού 1ης ειδικότηταςΑμεΑ1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΑΠΟΚΕΝ/ΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤ ριτέκνων1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΑΠΟΚΕΝ/ΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ειδικότητας ΟΔΗΓΩΝ Δίπλωμα κατηγορίας Γ’ και Δ’Έμμεση ΑμεΑ1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΤ ριτέκνων1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΑναπήρων πολέμου, τέκνα τους1
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ»)ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝΑμεΑ1
ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»- «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΑμεΑ1
ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΤριτέκνων1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΤριτέκνων1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝΠολυτέκνων1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΑμεΑ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΈμμεση ΑμεΑ1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΤριτέκνων1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΠολυτέκων1
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ)ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΑμεΑ1
ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΑμεΑ1
ΠΡΩΤΟ ΓΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ»ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΑμεΑ1
ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΠολυτέκνων1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛ/ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤ/ΛΕΙΟ»ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΑμεΑ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛ/ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤ/ΛΕΙΟ»ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΤ ριτέκνων1
ΓΝ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»)ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΑμεΑ1
ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ με άδεια εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότηταςΑμεΑ1
ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΑναπήρων πολέμου, τέκνα τους1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΑμεΑ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΤριτέκνων1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΕθνικής1
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΑμεΑ1
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΑμεΑ1
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ)ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΑμεΑ1
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟ)ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΤριτέκνων1
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Υ.ΠΕ.ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑμεΑ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΑμεΑ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΤ ριτέκνων1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΑμεΑ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΈμμεση1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ)ΑμεΑ


Σχόλια