Αιχμηρό σχόλιο >> Υπονοεί ένα understanding (ούτως ειπείν) μεταξύ κυβέρνησης και εφημερίδας

Δεν εκδίδεται, στην Κύπρο, ο Λεωνίδας Μπόμπολας Ο Λεωνίδας Μπόμπολας δεν εκδίδεται (στην Κύπρο)


Σχόλια