Οταν δεν υπάρχει χρήμα >> Λιγότεροι γάμοι και βαφτίσια λιγότερες δεξιώσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.

 Το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών έχει μειωθεί σημαντικά, οδηγώντας σε συγκράτηση των δαπανών για δεξιώσεις γάμων και βαφτίσεων.

Όπως αναφέρεται σε έρευνα της Infobank Hellastat, ο αριθμός των γάμων επηρεάζει σημαντικά τον κύκλο εργασιών του τομέα της τροφοδοσίας δεξιώσεων.

Διαχρονικά, οι γάμοι καταγράφουν αυξομειώσεις καθώς τα δίσεκτα έτη μειώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ τα τελευταία χρόνια επιδεικνύουν στασιμότητα, στους 50.000-55.000 το χρόνο. Πάντως, η οικονομική δυσχέρεια οδηγεί αρκετά ζευγάρια στη λύση του πολιτικού γάμου: τα τελευταία 3 χρόνια ο αριθμός των πολιτικών γάμων υπερβαίνει τον αντίστοιχο των θρησκευτικών, απαρτίζοντας το 2014 το 51% του συνόλου.  

Επίσης, κάμψη καταγράφει και η ζήτηση για catering βαφτίσεων, καθώς ο αριθμός των γεννήσεων καταγράφει διαρκή πτώση από 118.300 το 2008 σε 92.150 το 2014, σημειώνοντας σωρευτική κάμψη 22%.

Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Κτημάτων & Ιδιοκτητών Κέτερινγκ, ο αριθμός των εκδηλώσεων από την εκδήλωση της ύφεσης έως και τις αρχές του 2014 εμφάνιζε κάμψη 35%-40%, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών ήταν χαμηλότερος κατά 50%.


Σχόλια