Χρηστικό >> Πρόγραμμα δίνει δωρεάν φάρμακα σε όσους δεν έχουν να τα πληρώσουν

Αποτέλεσμα εικόνας για δωρεαν φαρμακα

Δωρεάν θα μπορούν πλέον να προμηθεύονται τα φάρμακά τους ασφαλισμένοι οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους, με κίνδυνο να εγκαταλείψουν τη θεραπεία τους. 

Εδώ και λίγες ημέρες τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία -από το νεοσύστατο ιδιωτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «PHARMA-Share MKO»- πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει τους οικονομικά αδύνατους ασφαλισμένους ασθενείς (βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών κριτηρίων), προκειμένου να καλύπτουν την υποχρεωτική «ιδία συμμετοχή» στη δαπάνη αγοράς των μηνιαίων συνταγογραφούμενων φαρμάκων τους.

Απευθύνεται δηλαδή σε ασφαλισμένους που όμως - λόγω σοβαρών οικονομικών δυσκολιών και χαμηλών εισοδημάτων- αντιμετωπίζουν τη μηνιαία αγορά των φαρμάκων τους ως δυσβάστακτο πάγιο έξοδο, ακόμη και αν το πληρωτέο μηνιαίο ποσό για τα φάρμακά τους δεν ξεπερνά τα 50 ευρώ.

Στους δικαιούχους (θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση) του προγράμματος θα προκαταβάλλεται μέσω «τροφοδοτούμενης» ειδικής κάρτας ηλεκτρονικών πληρωμών (θα χορηγείται εντελώς δωρεάν) το χρηματικό ποσό που πρέπει να πληρώσουν για την αγορά των συνταγογραφούμενων φαρμάκων τους. 

Η κάρτα θα «γεμίζει» με το απαραίτητο ποσό συμμετοχής κάθε μήνα και μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Οι οικονομικοί υποστηρικτές του Προγράμματος προέρχονται -αποκλειστικά- από τον ιδιωτικό τομέα και κυρίως από Φαρμακευτικές Εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να αναλάβουν το σχετικό κόστος.

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δεν υπόκεινται σε καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση (υπό τη μορφή συνδρομής / εξόδων χρηματικών πληρωμών / φόρου δωρεάς κ.λπ.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.pharma-share.org για την ολοκληρωμένη δωρεάν εξυπηρέτησή τους.Σχόλια