Μάθε Γεωγραφία>> Χάρτης της Παλαιστίνης απο το National Geographic το 1947

Map of Palestine from a 1947 issue of National Geographic.


Σχόλια