19/10/16

Αυτή η ιστορία με το ΣτΕ είναι πολύ δυσνόητη


 
- Ωραία, και μετά ξαναψήφισαν στο ΣτΕ; - Συγκεντρώσουυ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Πάρτο και δώστο στους φίλους σου