Αυτή η ιστορία με το ΣτΕ είναι πολύ δυσνόητη


 
- Ωραία, και μετά ξαναψήφισαν στο ΣτΕ; - Συγκεντρώσουυ...

Σχόλια