Μισθοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (2005 - 2015). Η Ελλάδα τελειωμένη χώρα...

Δείτε τους...

Ταυτόχρονα θυμηθείτε ότι στο δημόσιο δεν υπάρχει ανεργία (είτε δουλεύεις είτε κάθεσαι το παντελονιάζεις το χρήμα).

Στον ιδιωτικό τομέα για αυτά τα χρήματα δουλεύεις σκληρά....

Το κράτος στην Ελλάδα λειτουργεί σήμερα πέραν των δυνατοτήτων της ιδιωτικής οικονομίας, υπογραμμίζει ο ΣΕΒ. Στα €1.050 ο μέσος μισθός, διπλάσιοι οι εργαζόμενοι σε σχέση με ΕΕ. Δυσάρεστη έκπληξη η κάλυψη του καλύτερα αμειβόμενου προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα μέσω υπερφορολόγησης.

Το ελληνικό κράτος πληρώνει υψηλότερους μικτούς μισθούς από τον ιδιωτικό τομέα, ακριβώς όπως γίνεται και στη μέση ευρωπαϊκή χώρα, με τη διαφορά ότι στην Ελλάδα είναι 20 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο απ' ό,τι στην ΕΕ-28, υπογραμμίζει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο του δελτίο.

Επίσης, σημειώνει, η Ελλάδα απασχολεί στον «στενό» δημόσιο τομέα διπλάσιους μισθωτούς εργαζόμενους (16%), ως ποσοστό του συνόλου της μισθωτής απασχόλησης απ' ό,τι η ΕΕ-28 (8%).

Αποτελεί συνεπώς δυσάρεστη έκπληξη για τον ιδιωτικό τομέα να καλείται, μέσω της υπερφορολόγησης, να «καλύψει» τα έξοδα ενός υπερτροφικού και καλύτερα αμειβόμενου προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο.

Στην Ελλάδα, οι αμοιβές του προσωπικού της γενικής κυβέρνησης ανέρχονται στο 12,2% του ΑΕΠ ενώ στην ΕΕ-28 στο 10,2%, για συγκριτικά πολύ χαμηλότερης ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι διατηρήσιμη στο μέλλον και χρήζει άμεσης προσαρμογής. Το κράτος οφείλει να λειτουργεί με υψηλότερη παραγωγικότητα και να μειώσει τη δαπάνη για μισθούς.

Εν γένει, το κράτος στην Ελλάδα λειτουργεί σήμερα πέραν των δυνατοτήτων της ιδιωτικής οικονομίας, γεγονός που απομυζά πόρους αλλά και επενδύσεις και θέσεις εργασίας από τον ιδιωτικό τομέα και καταδικάζει την ελληνική οικονομία σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλή ανεργία.

Σχόλια