Ο περίπτωση Πολάκη ως απόδειξη ότι η πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα δεν προχωράει...


Η περίπτωση Πολάκη είναι άλλη μια 

απόδειξη πως τα 

προβλήματα πολυπολιτισμικότητας έχουν 

περισσότερο 

να κάνουν με γηγενείς παρά με 

μετανάστες


Σχόλια